دستگاه جداساز رادیاتور

جداسازی دقیق لوله های مسی از شبکه آلومینیومی رادیاتورها
قابلیت جداسازی رادیاتور های چند لایه با طول های کوتاه و بلند

توضیحات

جداسازی دقیق لوله های مسی از شبکه آلومینیومی رادیاتورها
قابلیت جداسازی رادیاتور های چند لایه با طول های کوتاه و بلند

جدا ساز رادیاتور و کندانسور
بازیافت رادیاتور و کندانسور
جداساز لوله های مسی از آلومینیوم