دستگاه جداساز رادیاتور

جداسازی دقیق لوله های مسی از شبکه آلومینیومی رادیاتورها
قابلیت جداسازی رادیاتور های چند لایه با طول های کوتاه و بلند

رادیاتور

بازیافت رادیاتور

بازیافت کندانسور

جدا کننده رادیاتور

جدا ساز رادیاتور